Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® — informacje

Apodyzowane dyfrakcyjne soczewki zapewniające pełny zakres widzenia

W zdrowym oku soczewka wygina się, aby zogniskować obraz przedmiotów położonych w różnej odległości. Soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ ReSTOR® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pełnego zakresu widzenia, niezależnie od mięśni ciała rzęskowego. W tym celu soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ ReSTOR® posiadają specjalne apodyzowane pola dyfrakcyjne i refrakcyjne.

Apodyzacja oznacza stopniową redukcję wysokości poszczególnych stref dyfrakcyjnych. Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® powstała w oparciu o opatentowaną technologię apodyzowanego obszaru dyfrakcyjnego, która dostarcza właściwą ilość światła do bliskich i oddalonych punktów ogniskowania niezależnie od warunków oświetlenia. Apodyzowany dyfrakcyjny układ optyczny ma również zapewnić poprawę jakości obrazu i zminimalizować zakłócenia widzenia — jest to wyraźne udoskonalenie, niedostępne w tradycyjnych technologiach wieloogniskowych.1

Obszar apodyzowany dyfrakcyjny

Apodyzowana optyka dyfrakcyjna znajduje się w centralnej (3,6 mm) strefie optycznej. Obszar ten zawiera 9 koncentrycznych stref o stopniowo zmniejszającej się (1,3–0,2 mikrona) wysokości, co zapewnia odpowiednią alokację energii w zależności od warunków oświetlenia i aktywności, pełny zakres widzenia o doskonałej ostrości — od bliży do dali.

Soczewki Wewnątrzgałkowe Restor

Obszar refrakcyjny

Obszar refrakcyjny układu optycznego otacza obszar apodyzowany dyfrakcyjny. Obszar ten kieruje światło na odległy punkt ogniskowania przy większej średnicy źrenicy i zapewnia widzenie na daleką odległość.

Dodatkowa moc + 3,0 D zapewniająca rzeczywistą wydajność widzenia na wszystkich odległościach.2

Poziom korekcji mocy soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ ReSTOR® +3,0 D (model SN6AD1) wynosi o +3,0 dioptrie na płaszczyźnie soczewki (co odpowiada około +2,5 D na płaszczyźnie okularów), co zapewnia poprawę widzenia pośredniego w stopniu wyższym niż w przypadku soczewki AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +4,0 D (model SN6AD3), którą cechuje podobny stopień poprawy widzenia bliży i dali.

Asferyczny układ optyczny oferujący lepszą jakość obrazu2

Aberracja sferyczna zachodzi wtedy, gdy promienie świetlne ulegają nadmiernej refrakcji na obrzeżach układu soczewkowego, tworząc obszar światła rozproszonego, który może pogorszyć jakość widzianego obrazu.

Aberracja sferyczna ze sferyczną soczewką wewnątrzgałkową

Soczewki Wewnątrzgałkowe Restor

Asferyczna optyka soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ ReSTOR® wyrównuje promienie świetlne, zapewniając kompensację dodatniej aberracji sferycznej, co wpływa na poprawę jakości obrazu.

Korekcja za pomocą asferycznego układu optycznego

Soczewki Wewnątrzgałkowe Restor

Źródła

  1. Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® — dane z testów klinicznych w treści przekazanej agencji FDA.
  2. Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® (model SN6AD1). Sposób użycia.