Analizator diagnostyczny WaveLight® ALLEGRO

przeznaczony do leczenia metodą Wavefront Guided
dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta

Analizator diagnostyczny działający w oparciu o metodę Tscherninga wykonuje pomiary widzialnego spektrum (660 nm), zapewniając unikanie błędów chromatycznych. Funduskamera przechwytuje obraz siatkówkowy o wzorze siatki składającym się ze 168 promieni świetlnych, co wystarczy do wykrycia aberracji wyższego rzędu aż do poziomu 6. rzędu.

Zasada Tscherninga ustala sposób mierzenia ścieżki wchodzącej wiązki światła umożliwiający wykonywanie dokładnych pomiarów niezależnie od stopnia nieprzezroczystości czy zmętnienia soczewki, mętów ciała szklistego, stożka rogówki itp. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko obrania złej metody leczenia spowodowane niepoprawnością danych, a stopień bezpieczeństwa chirurga i pacjenta jest bardzo wysoki.Zintegrowany pasywny czujnik ruchu gałki ocznej oferuje funkcję automatycznej centracji źrenicy w oparciu o środek źrenicy i pozwala na doskonałe wyśrodkowanie pomiaru.

Przyjazne dla użytkownika stanowisko pracy ze zintegrowanym oprogramowaniem umożliwia analizowanie i przetwarzanie różnych danych, takich jak:

 • Wykrywanie kształtu źrenicy, orzeczenie centrowania i kryteria rozmiaru źrenicy
 • Analiza nieprzetworzonych danych
 • Obliczenia wielomianów Zernike'a do 6.rzędu zapewniające wysoką rozdzielczość aberracji wyższego rzędu
 • Zautomatyzowana funkcja walidacji obrazu umożliwiająca kwantyfikację nieprzetworzonych danych
 • Udoskonalone działanie filtra zapewniające lepszą wykrywalność plamki
 • Funkcja eksportu danych do laserów ekscymerowych WaveLight® wspomagająca proces przygotowania leczenia metodą Wavefront-Guided
 • Funkcja eksportu wielomianów Zernike'a w standardzie OSA
 • Wybór dysku/napędu do eksportu danych

Opcje wizualizacji ułatwiają analizę danych:

 • Mapy przeglądowe
 • Wartości współczynnika Zernike'a wspomagające oszacowanie aberracji wyższego rzędu
 • Mapy mocy (sagitalna i tangensowa)
 • Funkcja rozproszenia punktu (PSF) umożliwiająca przeprowadzenie symulacji aberracji źródła światła punktowego

Wbudowany napęd DVD umożliwia tworzenie trwałych kopii zapasowych danych.

Zakres pomiaru:
Średnica źrenicy 3 do 8 mm
Sfera -12 do +6 D
Astygmatyzm -6 do +6 D

Panelowy PC wraz z myszą i klawiaturą
Panelowy komputer PC to komputer i monitor w jednym urządzeniu. Jest to ergonomiczne rozwiązanie pozwalające na oszczędność przestrzeni. Wbudowany port USB umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku twardego do zapisu kopii zapasowych.

Moduł oprogramowania A-CAT do układów lasera ekscymerowego WaveLight®

Oprogramowanie A-CAT pozwala na przesyłanie danych z analizatora diagnostycznego do układów lasera ekscymerowego WaveLight® i umożliwia przeprowadzanie zabiegów metodą Wavefront-Guided dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wskaźniki kliniczne dla leczenia metodą Wavefront-Guided to:

 • Nieoperowane wcześniej oczy z aberracjami wyższego rzędu
 • Niezadowalająca jakość widzenia
 • Problemy z widzeniem nocnym
 • Zredukowana wrażliwość na kontrast
 • Przesunięte wcześniej ablacje