Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® — najczęściej zadawane pytania

Dostępne są pomocne odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR®

Poniżej można znaleźć najczęściej zadawane przez okulistów pytania dotyczące nowej soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów, w jakie ta przełomowa soczewka IOL może przynieść korzyści pacjentom, należy skontaktować się z doradcą klienta firmy Alcon Surgical.

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania często zadawane przez pacjentów, zapraszamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań przeznaczonej dla pacjentów.

Rozwiń wszystko

Jak działa soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR®?

Soczewka IOL AcrySof®IQ ReSTOR® zapewnia jakość wzroku podobną do tej osiąganej przez ludzką soczewkę przed wystąpieniem starczowzroczności. Działa ona dzięki zastosowaniu apodyzowanych, dyfrakcyjnych i refrakcyjnych technologii, zapewniających pełny zakres widzenia.

Co to jest apodyzacja?

Apodyzacja jest to stopniowa redukcja lub łączenie wysokości stopni dyfrakcyjnych. Ta unikatowa technologia pomaga w optymalnym zarządzaniu dostarczaną do siatkówki energią świetlną, poprzez rozmieszczenie odpowiedniej ilości światła w bliskich i dalekich punktach skupienia, niezależnie od warunków oświetlenia. W porównaniu z poprzednimi technologiami wieloogniskowymi apodyzowana optyka dyfrakcyjna soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® poprawia jakość obrazu, zmniejszając zaburzenia widzenia.

W jaki sposób soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® polepsza widzenie z bliska?

Promienie światła pochodzące od obiektów znajdujących się w pobliżu rozchodzą się w momencie, gdy dostają się do oka. Centralna apodyzowana strefa dyfrakcyjna oraz korekcja +3,0 D soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® umożliwia skupienie tych promieni w formie przejrzystego obrazu na siatkówce.

W jaki sposób soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® polepsza widzenie z daleka?

Promienie światła pochodzące z odległych obiektów są równoległe w momencie, gdy dostają się do oka. Centralne, apodyzowane, dyfrakcyjne oraz obwodowe, refrakcyjne strefy optyki soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® umożliwiają skupienie na siatkówce obrazów pochodzących z odległych obiektów.

Jakie wyniki przedstawiają badania dotyczące ulepszonej konstrukcji soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zapewniającej widzenie na średnią odległość?

Badanie kliniczne1 wykazało, że u pacjentów występuje doskonała ostrość widzenia na średnią odległość podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak nakładanie makijażu, golenie się, odczytywanie etykiet znajdujących się na półce i patrzenie na monitor komputera. Po sześciu miesiącach od przeprowadzenia zabiegu na obojgu oczach średnia ostrość widzenia na średnią odległość 50 cm wynosiła około 20/25 dla modelu SN6AD1, podczas gdy dla modelu SN6AD3 było to 20/40.1 Przy takim poziomie ostrości widzenia pacjenci mogą przeczytać tekst napisany w gazecie normalną czcionką i są w stanie pozytywnie przejść badanie wzroku na prawo jazdy w większości stanów USA.

Jakie były wyniki badań dotyczących czułości kontrastu dla soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR®?

Badania czułości kontrastu soczewki IOL AcrySof® ReSTOR® +4,0 D wykazały, że przy niższych częstotliwościach przestrzennych nie było żadnej różnicy, istotnej pod względem klinicznym lub funkcjonalnym, między soczewką AcrySof® ReSTOR® +4,0 D a jednoogniskowymi obiektami badanymi w grupie kontrolnej. Pozostałe badania wskazują, że wspomniane niższe częstotliwości przestrzenne są najważniejsze pod względem ostrości widzenia związanego z codziennie wykonywanymi czynnościami, takimi jak chodzenie, prowadzenie samochodu lub czytanie.2 Dodatkowe badania wykazały, że pomiędzy soczewką AcrySof® IQ o mocy +3,0 a soczewką o mocy +4,0 1 występuje kliniczna równoważność.

W jaki sposób rozmiar źrenicy wpływa na widzenie z bliska i na odległość przy zastosowaniu soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR®?

Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® skutecznie przywraca zdolność widzenia z małej, dużej i średniej odległości, niezależnie od rozmiaru źrenicy. Przy jasnym świetle i zwężonych źrenicach soczewka wysyła energię świetlną jednocześnie do bliskich i dalekich punktów skupienia. Przy słabym świetle i rozszerzonych źrenicach podczas patrzenia na odległość apodyzowana dyfrakcyjna soczewka wysyła większą ilość energii, aby zminimalizować zaburzenia widzenia.

Czy soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zapewnia dobrą ostrość wzroku w nocy?

U pacjentów stosujących soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® opatentowana technologia apodyzacji soczewek IOL może powodować oślepienie lub występowanie efektu halo przy słabym oświetleniu lub w ciemności. Mimo iż większość pacjentów określa te efekty uboczne jako tolerowane z łatwością, chirurgom zaleca się wystrzeganie się wszczepiania soczewek IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zawodowym kierowcom lub pacjentom przez całe życie uskarżającym się na nocne oślepienie.

Czy z soczewką IOL AcrySof® IQ ReSTOR® związane jest występowanie zaburzeń widzenia?

W soczewce IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zastosowano technologię zwaną apodyzacją, która ma służyć zmniejszeniu częstotliwości i nasilenia występowania zaburzeń widzenia. Apodyzacja polega na stopniowym zmniejszaniu (według stopni) dyfrakcyjnych elementów soczewki. Chociaż u niektórych pacjentów mogą nadal występować zaburzenia widzenia, ich występowanie jest znacznie rzadsze ze względu na brak ostrych połączeń oraz dużych stopni w apodyzowanych soczewkach dyfrakcyjnych. Spośród zaburzeń widzenia zgłoszonych 6 miesięcy po wszczepieniu w obojgu oczach soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® wszystkie wyniki oceny tych zaburzeń znajdowały się w kategorii Brak/Łagodne.1

Jakie są wyniki badań dotyczących wydajności soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR®?

Badanie kliniczne wykazało, że soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® umożliwia znaczne przywrócenie zdolności widzenia obiektów znajdujących się blisko, daleko i w średniej odległości, u pacjentów cierpiących na zaćmę, bez pomocy okularów do czytania lub okularów dwuogniskowych. Po okresie sześciu miesięcy od wszczepienia soczewki w obojgu oczach 78% pacjentów zgłaszało brak potrzeby korzystania z okularów. Ponadto podczas badania satysfakcji pacjenta większość pacjentów, u których wszczepiono soczewkę IOL o mocy +3,0 D (prawie 94%), stwierdziła, że zdecydowaliby się na ponowne wszczepienie soczewek.1

Jaki jest rezultat porównania soczewek IOL o mocy +3,0 D (model SN6AD1) i +4,0 D (model SN6AD3)?

W przypadku obu tych soczewek wystąpił duży procent liczby pacjentów o doskonałej, nieskorygowanej fotopowej obuocznej ostrości widzenia na odległość, jednak nieco większa liczba pacjentów z wszczepionymi soczewkami o mocy +4,0 D zgłosiła ostrość widzenia wynoszącą 20/20 lub więcej. Pod względem ostrości widzenia na średnią odległość znacznie więcej pacjentów z wszczepionymi soczewkami o mocy +3,0 D zgłaszało lepszą nieskorygowaną ostrość widzenia: przy odległości 50 cm prawie 64% pacjentów z wszczepionymi soczewkami o mocy +3,0 D zgłaszało ostrość widzenia wynoszącą 20/25 lub więcej, podczas gdy procent pacjentów z wszczepionymi soczewkami o parametrach +4,0 D wynosił jedynie 20%. Podobnie u ponad 45% pacjentów z wszczepionymi soczewkami o mocy +3,0 D nieskorygowana ostrość widzenia na małą odległość wyniosła 20/20 lub więcej przy małej odległości równej 40 cm, podczas gdy procent ten wyniósł jedynie 28% w przypadku pacjentów z wszczepionymi soczewkami o mocy +4,0 D i przy odległości równej 33 cm.1

Czy soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® jest bezpieczna?

Agencja FDA uznała soczewkę IOL AcrySof® IQ ReSTOR® za bezpieczną i skuteczną. Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® wykorzystuje biomechaniczną/biomateriałową jednoczęściową platformę AcrySof®, która od sierpnia 2005 r. została w bezpieczny sposób zastosowana w ponad 50 milionach ludzkich oczu.2

Czy w soczewce IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zastosowano takie same materiały i technologię jak w przypadku platformy AcrySof®?

Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® IOL wykorzystuje tę samą biomechaniczną/biomateriałową jednoczęściową platformę AcrySof®, która została w bezpieczny sposób zastosowana w ponad 50 milionach ludzkich oczu.2

Czy techniki biometryczne zastosowane w soczewce IOL AcrySof® IQ ReSTOR® różnią się od tych zastosowanych w soczewkach jednoogniskowych?

Między biometrią soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® a technikami zastosowanymi w przypadku innych soczewek AcrySof® występują minimalne różnice. Jak w przypadku każdej soczewki IOL, dokładna biometria ma zasadnicze znaczenie w celu zapewnienia soczewce IOL AcrySof® IQ ReSTOR® ogólnego powodzenia. Ważne jest, aby zidentyfikować emmetropię i dostosować stałą A-Constant do indywidualnych potrzeb dotyczących wszystkich soczewek IOL.

W jaki sposób można porównać wszczepienie soczewki IOL AcrySof® IQ ® z wszczepieniem jakiejkolwiek innej soczewki IOL z rodziny soczewek AcrySof®?

Soczewkę IOL AcrySof® IQ ® wszczepia się, stosując tę samą technikę co w przypadku soczewki jednoczęściowej IOL AcrySof®.

Czy koszt zabiegu z zastosowaniem soczewki IOL AcrySof® IQ ® jest pokrywany przez ubezpieczenie Medicare lub inne ubezpieczenie zdrowotne?

Częściowo. Amerykańska organizacja The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) wyjaśniła obecnym beneficjentom Medicare zasady płatności dotyczące możliwości wyboru soczewek korygujących starczowzroczność, takich jak soczewki IOL AcrySof® IQ ®. W ramach nowej polityki firma Medicare będzie nadal dokonywać zwrotu kosztów dotyczących zabiegu usunięcia zaćmy, a pacjenci będą mogli zdecydować się na poniesienie dodatkowych opłat związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie soczewek IOL AcrySof® IQ ®.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu kosztów poniesionych na zakup soczewek IOL AcrySof® IQ ®, należy przejść na stronę internetową organizacji Centers for Medicare and Medicaid Services.

W przypadku jakich pacjentów wszczepienia soczewki IOL AcrySof® IQ ® jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem?

Odpowiedni dobór pacjentów stanowi najważniejszy czynnik gwarantujący pomyślne wyniki zastosowania soczewki IOL AcrySof® IQ ®. Rozważając zastosowanie soczewek, należy wziąć pod uwagę wiek, ogólny poziom aktywności, choroby oczu oraz wymagania funkcjonalne i zawodowe. Należy również rozważyć pewne subiektywne cechy, takie jak realistyczne oczekiwania i chęć uniezależnienia się od okularów.

Co wykazują badania dotyczące zadowolenia pacjentów z soczewki IOL AcrySof® IQ ®?

Badanie kliniczne 1wykazało, że soczewka IOL AcrySof® IQ ® zapewnia nie tylko wysoki stopień uniezależnienia się od okularów, ale także wysoki poziom satysfakcji pacjentów. W rzeczywistości, podczas badania satysfakcji pacjenta większość pacjentów którym wszczepiono soczewkę IOL o mocy +3,0 D (prawie 92%) stwierdziła, że zdecydowaliby się na ponowne wszczepienie soczewek. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do sekcji badań klinicznych.

Czy soczewkę IOL AcrySof® IQ ® można wszczepić, jeżeli w drugim oku pacjenta znajduje się już soczewka jednoogniskowa?

Kwestia poprzednio wykonanych wszczepień jest ważna z medycznego punktu widzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kryteriami doboru pacjenta.


Informacje i materiały zawarte w tych sekcjach nie odnoszą się do rynku Stanów Zjednoczonych. Nie wszystkie produkty zatwierdzono na każdym rynku. Zatwierdzone oznakowanie i instrukcje produktów mogą się różnić w zależności od kraju.

Źródła

  1. Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® IOL (model SN6AD1). Sposób użycia.
  2. Dane z badań własnych Alcon, Inc.