Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® — dobór pacjentów

Kolejny krok w przywracaniu pełnej sprawności wzroku

Podwyższanie poziomu zadowolenia u pacjentów

Kluczem do osiągnięcia pozytywnego wyniku leczenia u pacjenta jest znalezienie odpowiedniego kandydata do zabiegu wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ ReSTOR®. Pierwszy krok to zapoznanie pacjenta z procedurą, następnie należy wspierać go przez cały okres przedoperacyjny, w czasie samego zabiegu i w okresie pooperacyjnym.

Zadowolenie pacjentów uzależnione będzie od tego, na ile realistyczne są ich oczekiwania. Nie wszyscy pacjenci po wszczepieniu soczewek uniezależnią się od okularów. Badania kliniczne pokazują jednak, że blisko 78% pacjentów po zabiegu usunięcia zaćmy i obuocznym wszczepie soczewek IOL AcrySof® IQ ReSTOR® nie musi nosić okularów.1

Uwarunkowania medyczne

Dobór pacjentów musi także być oparty na określonych kryteriach medycznych. Należy brać pod uwagę stany zarówno istniejące przed zabiegiem, jak i występujące podczas zabiegu. Przed zabiegiem należy sprawdzić, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacyjne, w czym pomóc mogą następujące pytania:

 • Czy wymagania dotyczące mocy mieszczą się w zakresie dostępnym dla soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ ReSTOR®?
 • Jakie jest prawdopodobieństwo, że w wyniku zabiegu powstanie u pacjenta znaczny astygmatyzm?
 • Czy pacjentowi wszczepiono wcześniej soczewkę jednoogniskową?
 • Czy w związku z dojrzałością zaćmy i/lub patologiami oczu, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej lub choroby rogówki występuje u pacjenta słaba fiksacja?
 • W jaki sposób długość oka wpływa na wynik zabiegu?

Dalsze rozważania bilansu korzyści i ryzyka, jakie niesie za sobą wszczepienie soczewki zaleca się w przypadku określonych komplikacji powstałych w trakcie zabiegu; są to:

 • Znaczna utrata ciała szklistego
 • Uraz źrenicy
 • Czynniki, które mogą mieć wpływ na długookresową skuteczność soczewek:
  • Uszkodzenie obwódek rzęskowych
  • Pęknięcie/rozdarcie torebki
  • Pęknięcie torebki

Niezmiennie dokładne wyniki to warunek ogólnego sukcesu soczewek wewnątrzgałkowych Acrysof® IQ ReSTOR® Dla osiągnięcia takiego poziomu pewności niezbędna jest dokładna biometria.

Cechy pacjentów ułatwiające uzyskanie optymalnego wyniku

Właściwie przeprowadzona selekcja pacjentów odbywa się w oparciu o ich styl życia, osobowość i oczekiwania oraz stan zdrowia oczu. Przed procedurą wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ ReSTOR® należy rozważyć określone czynniki indywidualne i medyczne.

Pacjenci, którzy kwalifikują się do zabiegu w stopniu idealnym:

 • Nie chcą już nosić okularów
 • Mają zaćmę ze starczowzrocznością lub bez niej
 • Mają astygmatyzm nieprzekraczający 1,0 dioptrii
 • Mieszczą się w dostępnym zakresie mocy soczewki
 • Kwalifikują się do obuocznego wszczepienia
 • Nie cierpieli wcześniej na choroby oczu
 • Nie przebyli wcześniej zabiegu refrakcyjnego
 • Pacjenci, którzy nie kwalifikują się do zabiegu w stopniu idealnym:

 • Są nastawieni zbyt krytycznie
 • Mają zbyt wygórowane oczekiwania
 • Chcą nadal nosić okulary
 • Wykonują zawód wymagający prowadzenia pojazdów nocą
 • Mieli wcześniej wszczepioną soczewkę jednoogniskową
 • Cierpieli wcześniej na choroby oczu
 • Przebyli wcześniej zabieg refrakcyjny

Źródło

 1. Opracowano w oparciu o wyniki badań klinicznych przedstawione agencji FDA (modele SN6AD1 i SN6AD3). Zabieg usunięcia zaćmy z obojga oczu. Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.