Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® — biometria przedoperacyjna

Podstawy biometrii przedoperacyjnej

Kluczem do zwieńczonego sukcesem zabiegu jest zrozumienie obliczeń dla soczewek wewnątrzgałkowych

Dokładna biometria przedoperacyjna ma podstawowe znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników stosowania soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ ReSTOR® Dokładne pomiary kształtu i rozmiaru oka pomagają zapewnić implantację soczewek wewnątrzgałkowych o odpowiedniej mocy, co potencjalnie umożliwia uniezależnienie się od okularów. Biometria przedoperacyjna obejmuje długość osiową i krzywiznę rogówki.

  • Długość osiowa
    Długość osiowa to odległość od rogówki do siatkówki. Podczas biometrii przedoperacyjnej zaleca się stosowanie standardowego pomiaru imersyjnego typu A-scan, gdyż nie jest on związany z bezpośrednim kontaktem z rogówką ani z jej uciskiem. W pomiarze typu A-scan stosuje się technikę ultrasonograficzną do lokalizacji wewnętrznych struktur oka, które następnie są odwzorowywane na jednowymiarowym sonogramie. Metoda ta pozwala określić rzeczywistą długość osiową i jest zazwyczaj uważana za niezależną od osoby przeprowadzającej pomiar.
  • Keratometria
    Biometria przedoperacyjna opiera się również o wynik pomiaru krzywizny i mocy rogówki. Pomiar taki nazywany jest keratometrią. Keratometria odgrywa decydującą rolę w dokładności obliczeń mocy soczewek; pozwala wykryć i zmierzyć astygmatyzm poprzez określenie najbardziej poziomych i najbardziej pionowych południków na powierzchni rogówki. Odczyty wskaźnika K można wykonać ręcznie lub metodą automatyczną. Wynik pomiarów wyrażany jest na ogół w dioptriach, alternatywną jednostką pomiarową są milimetry (mm).

Biometria optyczna

Biometry optyczne oferują nową metodę przeprowadzania biometrii przedoperacyjnej, podczas której do obliczenia długości osi, keratometrii i głębokości komory przedniej stosuje się światło podczerwone. Jest to błyskawiczna, precyzyjna metoda, która redukuje wariancję techniczną i eliminuje kontakt fizyczny z rogówką. Biometria optyczna może być jednak niemiarodajna u pacjentów z nasiloną zaćmą.