Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® IOL — wyniki kliniczne

Wyniki badań nad ostrością wzroku, zakłóceniami widzenia i zadowoleniem pacjentów

Obuoczna ostrość wzroku

Wyraźne widzenie w pełnym zakresie — bliż, odległości pośrednie i dal

Większości pacjentów poddawanych zabiegowi usunięcia zaćmy wszczepia się jednoogniskowe soczewki IOL. Dzięki takim soczewkom następuje poprawa widzenia dali. Nie zapewniają one natomiast poprawy widzenia bliży. Oznacza to, że pacjenci zmuszeni są dalej nosić okulary do czytania lub okulary dwuogniskowe potrzebne do wykonywania codziennych czynności, takich jak czytanie gazet, menu czy ulotek leków.

Na szczęście badania kliniczne wyraźnie dowiodły doskonałego działania soczewek IOL AcrySof® IQ ReSTOR®, które oferują pacjentom ostrość widzenia w całym zakresie odległości.

Acrysof Restor

Ostrość widzenia dali

Badanie kliniczne wykazało, że soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® zapewnia doskonałą ostrość widzenia bliży bez uszczerbku dla widzenia dali. W przeprowadzonym niedawno badaniu 99% pacjentów, którym wszczepiono soczewki AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D do obojga oczu, osiągnęło ostrość widzenia dali wynoszącą 20/40 lub więcej bez stosowania szkieł korekcyjnych.1

Ponadto 85% pacjentów, którym wszczepiono soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D do obojga oczu, osiągnęło ostrość widzenia dali wynoszącą 20/25 lub więcej bez stosowania szkieł korekcyjnych.

Ostrość widzenia bliży

74% pacjentów, którym wszczepiono soczewki IOL AcrySof® IQ ReSTOR® do obojga oczu, osiągnęło ostrość widzenia bliży wynoszącą 20/25 lub więcej bez stosowania szkieł korekcyjnych. Taki poziom ostrości widzenia bliży umożliwia pacjentom odczytanie normalnej wielkości czcionki w gazecie.1

Badania kliniczne wykazują ponadto, że nowa w soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D poszerza zdolność widzenia bliży w najlepszej ostrości o 20% lub około 6,5 cm w porównaniu z soczewką o mocy 4,0 D.1

Ostrość widzenia pośredniego

Te same badania wykazują też, że soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D dodatkowo zapewnia pacjentom jeszcze pełniejszy zakres widzenia pośredniego. Badanie wykazało, że zakres ostrości widzenia od bliży do widzenia pośredniego zwiększył się ponad dwukrotnie, z 12,5 do 27,5 cm dla soczewki o mocy +3,0 D.1

90% pacjentów po wszczepieniu soczewek IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D osiągnęło zdolność widzenia pośredniego bez użycia narzędzi korygujących wynoszącą 20/40 przy odległości 60 cm.1 W większości stanów wartość ostrości 20/40 to próg kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

Całkowita ostrość dla wszystkich odległości o wartości 20/32 i ulepszona konstrukcja apodyzowanego układu optycznego sprawia, że soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D daje pacjentom największe szanse na odzyskanie pełnego zakresu widzenia: bliży, pośredniego i dali.1

Zakłócenia widzenia

Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® powstała z wykorzystaniem opatentowanej technologii zwanej apodyzacją. Na proces apodyzacji składa się zjawisko stopniowego stożkowania koncentrycznych wysokości skokowych od środka w kierunku obwodu dyfrakcyjnej strefy soczewki. Apodyzacja umożliwia światłu płynne pokonywanie odległości między odległymi, pośrednimi i bliskimi punktami skupienia, redukując możliwość powstawania odblasków, efektu halo i innych zakłóceń widzenia.

Acrysof Restor

Badania kliniczne wykazały przejawy średnich zaburzeń widzenia na poziomie zerowym/łagodnym (wynik poniżej 3 w skali od 0 do 7) u pacjentów z wszczepioną soczewką IOL AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D. Te same badania nie wykazały wzrostu liczby istotnych klinicznie przypadków ostrych zaburzeń widzenia w stosunku do modelu soczewki o mocy +4,0 D.

Jakość życia

W badaniach poziomu zadowolenia pacjentów większość pacjentów, którym wszczepiono soczewkę IOL o mocy +3,0 D (blisko 94%) stwierdziło, że poddaliby się ponownemu zabiegowi wszczepienia soczewek.1

Acrysof Restor

Od około 30 cm do nieskończoności.

Wszystkie dane zostały oparte na analizie wyników badań klinicznych ukończonych w maju 2008 roku i przedstawionych w dokumentacji technicznej CE. Więcej informacji znajduje się we Wskazówkach dotyczących użycia przeznaczonych dla okulistów.

Źródło

  1. Soczewka IOL AcrySof® IQ ReSTOR® — ulotka dołączona do opakowania.