Soczewka fakijna AcrySof®Cachet® — wyniki kliniczne

Prawie 4 na 5 pacjentów uniezależniło się od okularów1

  • Spośród 20% osób nadal noszących okulary 77%2 korzystało wyłącznie z okularów do czytania.
  • Pacjenci objęci badaniem nie zostali poddani zabiegowi korekcji starczowzroczności lub astygmatyzmu szczątkowego, które to wady powodowały konieczność noszenia okularów lub soczewek kontaktowych u największej liczby osób.

Zdecydowana większość pacjentów zdecydowałaby się
na ponowne wszczepienie soczewki fakijnej AcrySof®Cachet®.

Soczewki Fakijne

  • 1 (n=150)
  • 2 (n=24/31)
  • 3 (n=325/336) pacjentów po 1 roku
  • 4 (n=99/104) pacjentów po 3 latach

Wszystkie dane zostały oparte na analizie wyników badań klinicznych ukończonych w maju 2008 roku i przedstawionych w dokumentacji technicznej CE. Więcej informacji znajduje się we Wskazówkach dotyczących użycia przeznaczonych dla okulistów.