Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ — opinie

Sprawdź, co o nowej torycznej soczewce wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ mówią lekarze

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ to wyższy poziom korekcji astygmatyzmu — lepsza jakość obrazu właściwa dla soczewki asferycznej. Zapytaliśmy wiodących w branży specjalistów, jaki wpływ na przyszłość chirurgii zaćmy może według nich wywrzeć asferyczna soczewka toryczna i innowacyjna technologia soczewek wewnątrzgałkowych.

Acrysof Toric  Acrysof Toric  Acrysof Toric  Acrysof Toric

Jaką rolę w rozwoju chirurgii zaćmy pełnią według Pani innowacyjne soczewki wewnątrzgałkowe? Dokąd Pani zdaniem zmierza technologia produkcji i stosowania soczewek wewnątrzgałkowych? +  

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie soczewek wewnątrzgałkowych to jedne z najbardziej ekscytujących znanych dotychczas przejawów postępu w okulistyce. Wcześniej uznawaliśmy, że utrata zdolności widzenia bliży i potrzeba korzystania z okularów po operacji usunięcia zaćmy to nieuniknione skutki uboczne pseudofakii. W tej chwili możemy już zaoferować pacjentom lepszą jakość widzenia po operacji, zmniejszając znacznie wielkość korekcji sferycznej, astygmatyzmu, aberracji i starczowzroczności, dzięki czemu poziom zadowolenia po zabiegu jest zawsze wysoki.

Nowa toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ to doskonały przykład niezmiennie udoskonalanej technologii: zaczynając od świetnej soczewki bazowej, na przykład jednoczęściowej akrylowej soczewki IOL AcrySof®, dodając do niej filtr światła niebieskiego, następnie zdolność korekcji astygmatyzmu i wyposażając ją w zdolność redukcji aberracji dzięki platformie asferycznej.

Acrysof Toric

Bonnie A. Henderson, MD

Boston Eye Surgery & Laser Center (Bostońskie centrum laserowej chirurgii oka)
Boston, Massachusetts, USA

Bonnie A Henderson, MD jest cenionym ekspertem w dziedzinie operacyjnego usuwania zaćmy i specjalizuje się w skomplikowanej dziedzinie chirurgii przedniego odcinka oka. Zagadnienia badane przez dr Henderson to między innymi wyniki zabiegów usunięcia zaćmy i innowacyjne metody nauczania.

Dr Henderson jest obecnie docentką okulistyki na uniwersytecie Harvard Medical School (Uniwersytecie Medycznym Harvarda). Wraz ze swoim zespołem opracowała nowatorski program komputerowy do nauczania procedur chirurgii zaćmy przeznaczony dla stażystów. Jest też konstruktorką okulistycznego przyrządu zapewniającego stabilność w trakcie zabiegów leczenia skomplikowanych przypadków zaćmy.

Boston Eye Surgery & Laser Center (Bostońskie centrum laserowej chirurgii oka)

Które z właściwości soczewki torycznej uznałby Pan za najistotniejsze? Gdzie wśród tych potrzeb plasuje się asferyczność? +  

Sądzę, że najistotniejszą zaletą soczewki torycznej jest konsekwentnie precyzyjny sposób jej zastosowania. Małe stopniowanie mocy torycznej w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem towarzyszącym kwalifikacji umożliwiają otrzymywanie przewidywalnych wyników zabiegu.

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ jest tym, co lubię nazywać „wzbogaconą technologicznie” soczewką wewnątrzgałkową. Rozumiem przez to, że nie tylko nadaje się ona do precyzyjnej poprawy tworzonego przez astygmatyczną rogówkę pogorszonego obrazu, ale że obecnie może ona również polepszać jakość obrazu, kopiując wiele cech właściwych krystalicznie czystej młodej soczewce dzięki asferycznej konstrukcji i dodatkowo negatywnej aberracji sferycznej. Najnowsza generacja zaawansowanych technologicznie soczewek wewnątrzgałkowych Alcon pozwala chirurgom okulistom zająć się równocześnie wieloma kwestiami.

Acrysof Toric

Warren E. Hill, MD

East Valley Ophthalmology (Oftalmologia East Valley)
Mesa, Arizona, USA

Warren E. Hill, MD, od 22 lat jest dyrektorem medycznym kliniki East Valley Ophthalmology. Specjalizuje się w okulistyce konsultacyjnej, zapoznaje innych okulistów z zagadnieniami chirurgii przedniej części oka, zajmuje się obliczeniami mocy soczewek wewnątrzgałkowych i diagnostyczną ultrasonografią okulistyczną.

Jako uznany ekspert dr Hill jest konsultantem w dziedzinie obliczeń związanych z soczewkami wewnątrzgałkowymi i projektowaniem soczewek wewnątrzgałkowych, a w 2005 i 2006 roku czytelnicy pisma Cataract and Refractive Surgery Today odznaczyli go wyróżnieniem „One of the Top 50 Opinion Leaders in Cataract and Refractive Surgery” („Jeden z 50 najważniejszych opiniodawców w dziedzinie chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy”).

East Valley Ophthalmology (Oftalmologia East Valley)

Jak Pana zdaniem uwzględnienie asferyczności w torycznych soczewkach IOL AcrySof® wpłynie na rezultaty zabiegów? +  

Jestem przekonany, że soczewki toryczne staną się nowym standardem. Każdą nowość witamy z otwartymi ramionami, ponieważ postęp pozwala nam kroczyć w kierunku nieuchronnego zwycięstwa nad zaćmą.

Acrysof Toric

Robert H. Osher, MD

Cincinnati Eye Institute (Instytut Okulistyczny w Cincinnati)
Cincinnati, Ohio, USA

Przez 20 lat Robert H Osher, MD, był dyrektorem medycznym instytutu Cincinnati Eye Institute. Jest profesorem okulistyki w University of Cincinnati College of Medicine (Kolegium Medycznym Uniwersytetu Cincinnati).

Dr Osher zdobył światowe uznanie jako lider w dziedzinie chirurgii zaćmy. Poza opracowaniem nowych technik zaprojektował też wiele z wszczepianych obecnie soczewek wewnątrzgałkowych i przyrządów stosowanych do zabiegów usuwania zaćmy. Otrzymał nagrodę za osiągnięcia życia Lifetime Achievement Award od Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO), jak również medal za zasługi — Medal of Honor — od Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ASCRS). W kwietniu odebrał w San Francisco The Charles D Kelman Innovator’s Award (Nagrodę Charlesa D. Kelmana dla Innowatorów).

Cincinnati Eye Institute (Instytut Okulistyczny w Cincinnati)

Jakie korzyści chirurgiczne oferuje asferyczna toryczna soczewka wewnątrzgałkowa typu AcrySof?® IQ? +  

Biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat aberracji sferycznej oka ludzkiego, zalety stosowania asferycznych soczewek wewnątrzgałkowych nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować poprawę jakości widzenia w połączeniu z asferycznym układem optycznym pacjentom, w przypadku których niezbędne jest zastosowanie torycznych soczewek wewnątrzgałkowych w związku z leczeniem astygmatyzmu.

Acrysof Toric

Samuel Masket, MD

Advanced Vision Care (Zaawansowana opieka okulistyczna)
Los Angeles, Kalifornia, USA

Samuel Masket, MD, jest praktykiem w dziedzinie chirurgii okulistycznej od 1977 roku. Dr Masket jest zarówno niezwykle czynnym praktykiem w swojej dziedzinie, jak i głęboko zaangażowanym w badania kliniczne naukowcem udzielającym wykładów z zakresu chirurgii oka.

Dr Masket opublikował szereg prac z dziedziny chirurgii oka, publikuje w kilku czasopismach naukowych, pełni też funkcję redaktora działu konsultacyjnego w czasopiśmie Journal of Cataract and Refractive Surgery. Niedawno wydał podręcznik, The Atlas of Cataract Surgery (Atlas chirurgii zaćmy), który traktuje o bieżącym stanie chirurgii leczenia zaćmy i schorzeń pokrewnych.

Advanced Vision Care (Zaawansowana opieka okulistyczna)

Jaki efekt na Pani praktykę wywrze toryczna soczewka wewnątrzgałkowa typu AcrySof® IQ? +  

Obecnie 15–20% pacjentów z zaćmą cierpi na wcześniejszy astygmatyzm rzędu 1,5 D. Dlatego też kwestią kluczową jest możliwość redukcji astygmatyzmu pooperacyjnego dzięki doskonałej stabilności rotacyjnej. Jeśli chodzi o soczewkę asferyczną, to wierzę że moi pacjenci odnotują jeszcze lepsze rezultaty dzięki torycznej soczewce wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ, co z kolei będzie miało niezwykle istotne znaczenie dla mojej praktyki.

Co więcej, cieńsza optyka torycznej soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ jest mile widzianym dodatkiem do systemu współosiowego mikro INTREPID® Micro-Coaxial System. Jeszcze większa moc dioptryjna soczewki torycznej AcrySof® IQ z łatwością wpasuje się do wkładu MONARCH® III D i przejdzie przez współosiowe nacięcie o grubości 2,2 mm.

Acrysof Toric

Bonnie A. Henderson, MD

Boston Eye Surgery & Laser Center (Bostońskie centrum laserowej chirurgii oka)
Boston, Massachusetts, USA

Bonnie A Henderson, MD jest cenionym ekspertem w dziedzinie operacyjnego usuwania zaćmy i specjalizuje się w skomplikowanej dziedzinie chirurgii segmentu przedniego. Zagadnienia badane przez dr Henderson to między innymi wyniki zabiegów usunięcia zaćmy i innowacyjne metody nauczania.

Dr Henderson jest obecnie docentką okulistyki na uniwersytecie Harvard Medical School (Uniwersytecie Medycznym Harvarda). Wraz ze swoim zespołem opracowała nowatorski program komputerowy do nauczania procedur chirurgii zaćmy przeznaczony dla stażystów. Jest też konstruktorką okulistycznego przyrządu zapewniającego stabilność w trakcie zabiegów leczenia skomplikowanych przypadków zaćmy.

Boston Eye Surgery & Laser Center (Bostońskie centrum laserowej chirurgii oka)