Konstrukcja soczewki fakijnej AcrySof®Cachet®

Wyjątkowa konstrukcja soczewki i jej ustawienie

Odkryj unikatowe właściwości konstrukcyjne charakterystyczne dla wszystkich soczewek fakijnych AcrySof®Cachet® oraz liczne korzyści dla pacjentów.

  • Zastosowany w soczewkach AcrySof® materiał o udowodnionym działaniu zapewnia łatwość wszczepienia i doskonałe dopasowanie do oka
  • Zakładanie przeprowadzane za pomocą sprawdzonego systemu wprowadzania MONARCH® pozwala na zastosowanie niewielkiego nacięcia

Soczewki Fakijne Acrysof

  • Dzięki wklęsłej konstrukcji soczewki możliwe jest jej dokładne umieszczenie w przedniej komorze oka, bez konieczności stosowania irydotomii lub irydektomii
  • Cztery różne rozmiary soczewek (przyrastające co 0,5 mm) zapewniają lepsze dostosowanie do szerokiego zakresu cech anatomicznych pacjenta
  • Zakres mocy optycznej od -6,0 do -16,5D (przyrastający co 0,5D) odpowiada potrzebom związanym z różnymi wadami refrakcyjnymi, jakie występują u pacjentów

Soczewki fakijne zostały opracowane, aby umożliwić pacjentom uniezależnienie się od szkieł korekcyjnych i zapewnić im satysfakcję

Badana populacja obejmowała osoby posiadające zbyt poważną wadę refrakcyjną, aby możliwe było dokonanie korekcji ich wzroku na drodze innego zabiegu chirurgicznego. Średnia wada refrakcyjna w momencie rozpoczęcia badania wynosiła -10,4 D.

  • Spośród badanych osób, których skorygowana ostrość widzenia przed zabiegiem wynosiła 20/20 lub więcej, u ponad 86% pacjentów (45/52) nieskorygowana ostrość widzenia (UCVA) po 3 latach wynosiła 20/25
  • Spośród badanych osób, których ostrość widzenia wynosiła 20/20 lub więcej, u 100% pacjentów podczas wszystkich pooperacyjnych wizyt kontrolnych najlepsza skorygowana ostrość widzenia (BSCVA) utrzymywała się na poziomie 20/25 lub wyższym*

Ostrość widzenia polepszyła się u większości pacjentów.

Zmiana najlepszej skorygowanej ostrości widzenia (BSCVA) w stosunku do stanu przed zabiegiem

Soczewki Fakijne Acrysof

W przypadku ponad 50% pacjentów w okresie przed zabiegiem ostrość widzenia wzrosła o co najmniej jeden rząd, zarówno po 1 roku, jak i po 3 latach. W przypadku prawie 100% pacjentów ostrość BSCVA poprawiła się lub pozostała bez zmian w porównaniu do stanu z wizyty przed zabiegiem.

*Wizyty pooperacyjne odbyły się po upływie: 6 miesięcy, n=230; 1 roku, n=217; 2 lat, n=123 i 3 lat, n=52.

W przypadku jednego pacjenta, u którego zaobserwowano pogorszenie ostrości widzenia o 2 rzędy, wystąpił poważny przypadek związanej z wiekiem zaćmy ze stwardniałym jądrem.

Wszystkie dane zostały oparte na analizie wyników badań klinicznych ukończonych w maju 2008 roku i przedstawionych w dokumentacji technicznej CE. Więcej informacji znajduje się we Wskazówkach dotyczących użycia przeznaczonych dla okulistów.