Sieć komputerowaWaveNet

Łączenie i integracja metod leczenia refrakcyjnego

Leczenie Refrakcyjne

  • Sieć WaveNet łączy system WaveLight®, w tym laser ekscymerowy WaveLight® EX500, laser femtosekundowy WaveLight® FS200 oraz pełny zakres urządzeń do diagnostyki chirurgicznej, zapewniając płynny przepływ danych pacjentów i parametrów związanych z diagnostyką i leczeniem.
  • Zintegrowany system drukowania sieciowego ułatwia kompletowanie dokumentacji, usprawnia przepływ informacji podczas zabiegu i optymalizuje przepływ pacjentów.
  • Interfejs umożliwiający dostęp do właściwej dla sposobu leczenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest dostarczany na życzenie i wymaga indywidualnych ustawień.
  • Zintegrowany z systemem laptop wyposażony w oprogramowanie do planowania obsługi pacjentów umożliwia wykonanie obliczeń związanych z zastosowanym leczeniem w trybie off-line. Ponowne podłączenie laptopa do sieci umożliwia przesłanie wszystkich parametrów dotyczących leczenia do układów laserowych.