Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ — centrum informacji

W centrum informacji znajdują się szczegółowe dane dotyczące torycznych soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ, materiały edukacyjne dla pacjentów oraz narzędzia do planowania zabiegów. Zapraszamy do pobrania i wydruku dokumentacji technicznej dla torycznej soczewki IOL AcrySof® IQ; zapoznania pacjenta z materiałami na temat zabiegu; użycia kalkulatora chirurgicznego do ustalenia plan zabiegu; zapoznania się z materiałami wideo prezentującymi zabieg usunięcia zaćmy z zastosowaniem torycznej soczewki IOL AcrySof® IQ.

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ — broszura informacyjna
Poznaj fakty na temat torycznej soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ, w tym dane techniczne i wyniki badań.

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® — klucz do sukcesu i uznania wyników pracy chirurga
Przyspiesz prace z toryczną soczewką wewnątrzgałkową AcrySof® IQ dzięki zwięzłemu informatorowi, spisem warunków medycznych itd.

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ — broszura edukacyjna dla pacjentów
Dostarcz pacjentom szerszych informacji na temat zabiegów usuwania zaćmy i cenionych soczewek wewnątrzgałkowych.

Toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ — kalkulator
Ułatwia precyzyjne planowanie zabiegów.

Najlepsze wyniki zapewni solidny plan zabiegu. Proces dokładnego planowania jeszcze nigdy nie był tak prosty. A wszystko to dzięki kalkulatorowi dla torycznych soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ. Intuicyjne wprowadzanie danych, szybki wynik — kalkulator dla torycznych soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ to wydajne narzędzie pomocne w osiąganiu najlepszych rezultatów.

Przedoperacyjne dane keratometryczne i biometryczne, lokalizacja nacięcia i oszacowany przez chirurga spodziewany poziom wywołanego operacyjnie astygmatyzmu to informacje, które pozwalają wybrać właściwy model torycznej soczewki wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ, obliczyć odpowiednik sferycznej mocy soczewki i wyznaczyć oś, wzdłuż której soczewka zostanie umieszczona.

Zobacz transmisję z sympozjum chirurgicznego!

Przypadek zabiegowego usuwania zaćmy: toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ

Operacja na żywo w obiekcie towarzystwa ASCRS 2009: Nowatorskie rozwiązania w zakresie usuwania zaćmy i kapsułki refrakcyjne

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO