Soczewka fakijna AcrySof® Cachet® — zasady bezpieczeństwa.

Zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.

W badaniach klinicznych wzięto pod uwagę 360 zagadnień, co pozwoliło ustalić ramy bezpieczeństwa w przypadku soczewek fakijnych AcrySof® Cachet®. Poważne zdarzenia niepożądane* występowały niezwykle rzadko.

  • Brak owalizacji źrenicy (>1 mm)
  • Brak przypadków przesunięcia soczewki
  • Brak odwarstwienia siatkówki i/lub jej naprawy
  • Brak blokady źrenicy

Gdy istotne jest bezpieczeństwo pacjentów, brak poważnych zdarzeń niepożądanych w znacznym stopniu rozprasza obawy.

Acrysof Cachet


Acrysof Cachet


  1. Pięć osób zostało poddanych hospitalizacji z powodu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego powstałego w wyniku szczątkowej wiskoelastyczności podczas zabiegu. Zdarzenia te nie były związane z samą soczewką, powstały jednak w związku z zabiegiem.
  2. Jeden z pacjentów został poddany ponownej interwencji chirurgicznej, podczas której usunięto soczewkę i założono nowe szwy.
  3. Liczba pacjentów w okresie jednego roku lub dłuższym: Obejmuje dwóch pacjentów, którzy nie byli obecni na wizycie kontrolnej w rok po operacji, później jednak przychodzili na wizyty pooperacyjne regularnie.

Acrysof Cachet

*Wszystkie dane powstały w oparciu o analizę wyników badań ukończonych w maju 2008 roku i przedstawionych w dokumentacji technicznej CE. Więcej informacji znajduje się we Wskazówkach dotyczących użycia przeznaczonych dla okulistów.