Wieloogniskowa toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® — technologia.

Szerszy zakres ostrości widzenia1

Jedynie soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® o mocy +3,0 D daje pewność skutecznego działania dla wszystkich odległości:

 • Bliż: Średnia ostrość widzenia 20/20 w odległości 40 cm dla widzenia w bardzo małych odległościach, (np. czytanie)
 • Odległość pośrednia: Średnia ostrość widzenia 20/25 lub więcej dla widzenia pośredniego (np. praca z komputerem)
 • Dal: Średnia ostrość widzenia 20/20 dla widzenia dali (np. prowadzenie pojazdu)

Soczewki Wieloogniskowe

Obliczone na lepszą jakość obrazu2

Technologia zastosowana w produkcji wieloogniskowych torycznych soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ ReSTOR® wykorzystuje apodyzację do kontrolowanej dystrybucji światła zarówno do dalekich, jak i bliskich punktów skupienia, co daje w rezultacie:

 • Pełny zasięg ostrości widzenia bez względu na rozmiary źrenicy
 • Optymalną alokację energii w siatkówce w każdych warunkach oświetleniowych
 • Minimalne zakłócenia widzenia nocnego (efekt halo) spowodowane rozproszonym światłem

Soczewki Wieloogniskowe

Dokładna korekcja astygmatyzmu2,3

Wieloogniskowa toryczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ ReSTOR® oferuje przywrócenie ostrości wzroku w trakcie zabiegu dzięki technologii, która zapewnia:

 • Redukcję astygmatyzmu
 • Większe uniezależnienie się od okularów
 • Wysoki poziom zadowolenia pacjenta

Soczewki Wieloogniskowe

Niezrównana stabilność rotacyjna2

Zastosowanie sprawdzonego biomateriału i biomechaniki w konstrukcji wieloogniskowych torycznych soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ ReSTOR® pozwala osiągnąć:

 • Lepszą stabilność i centrację torebki
 • Optymalne umiejscowienie bez względu na rozmiar torebki
 • Doskonałą przyczepność do tylnej/przedniej torebki

Soczewki Wieloogniskowe

Informacje i materiały zawarte w tych sekcjach nie odnoszą się do rynku Stanów Zjednoczonych. Nie wszystkie produkty zatwierdzono na każdym rynku. Zatwierdzone oznakowanie i instrukcje produktów mogą się różnić w zależności od kraju.

Źródła

 1. Badania kliniczne US IDE soczewek SN6AD1 i SN6AD3
 2. Dane z badań własnych Alcon, Inc.
 3. Na podstawie wyników unilateralnych badań klinicznych (modele SA60T3, SA60T4, SA60T5). Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.