Korzyści płynące ze stosowania soczewek AcrySof®

Solidne podstawy jakości i bezpieczeństwa w każdej soczewce IOL AcrySof®.

Platforma dla jednoczęściowych soczewek IOL AcrySof®

Jednoczęściowa soczewka IOL ArcySof® IQ ReSTOR® powstała w oparciu o sprawdzoną platformę soczewek jednoczęściowych AcrySof® Single-Piece. Wszczepione w ponad 50 milionach oczu jednoczęściowe soczewki AcrtSof® oferują zaawansowane technologie biomateriałowe i biomechaniczne.1

Korzyści wynikające z jednoczęściowej konstrukcji platformy to m.in.:

Biomateriał

 • Wysoki współczynnik załamania światła
 • Wysoki stopień biokompatybilności2,3
 • Obniżony współczynnik proliferacji komórek nabłonka soczewki4
 • Niski współczynnik Nd:YAG5

Biomechaniczna

 • Stabilność fizyczna i chemiczna
 • Doskonała centracja6
 • Zwiększona zgodność torebkowa6

Chirurdzy mogą teraz przeprowadzać zabieg za pomocą jednoetapowej metody implantacji dotorebkowej dzięki systemowi wszczepiania soczewek IOL MONARCH® II lub MONARCH® III.

Haptyka STABLEFORCE®

System mocowań platformy haptycznej STABLEFORCE® jednoczęściowych soczewek IOL AcrySof® charakteryzuje się wysokim stopniem stabilności, co pozwala na pełne dostosowanie układu do torebek różnych kształtów i rozmiarów.7 System mocowań sprawia, że centralne położenie soczewki w torebce nie zmienia się z upływem czasu — soczewka pozostaje dokładnie tam, gdzie ją umieszczono podczas zabiegu.

System haptyczny STABLFORCE® charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem wydłużenia — o blisko 500% większym niż współczynnik w systemach haptycznych PMMA; ponadto wykazuje niższą siłę naprężenia i wyższą wytrzymałość na odkształcanie niż systemy haptyczne PMMA, co zapewnia jeszcze większą stabilność soczewki w torebce.

Filtracja światła niebieskiego

W przeciwieństwie do soczewek absorbujących promienie UV, soczewki IOL AcrySof® powstały w oparciu o technologię filtrowania światła niebieskiego, która ma za zadanie osiągnąć zbliżoną do naturalnej soczewki ludzkiej zdolność do filtrowania fal UV i światła niebieskiego w przedziale długości fali wynoszącym 400–475 nm.7 Unikatowy chromofor soczewek IOL AcrySof® filtruje światło niebieskie bez wpływu na widzenie koloru czy jakość widzenia.8*

Źródła

 1. Dane z badań własnych Alcon Laboratories, Inc.
 2. Oshika, T. et al. Adhesion of lens capsule to intraocular lenses of PMMA, silicone, and acrylic foldable materials: an experimental study. Br J Ophthalmol. maj 1998 r.; 82:468.
 3. Linnola, RJ., Sund, M., Ylnen, R., Pihlajaniemi, T. "Adhesion of soluble fibronectin, laminin, and collagen type IV to intraocular lens materials." J Cataract Refract Surg. 1999; 25:1486-1491.
 4. Hollick, EJ, et al. Lens epithelial cell regression on the posterior capsule with different intraocular lens materials. Br J Ophthalmol. 1998; 82:1182‐1188.
 5. Apple, D. "Eradication of Posterior Capsule Opacification on AcrySof lenses." Ophthalmology. marzec 2001; 108:505‐518.
 6. Prezentacja Stephena Lane'a, MD podczas Sympozjum i Kongresu ASCRS/ASOA w dniach 28 kwietnia – 2 maja 2001 r. w San Diego, w stanie Kalifornia w USA.
 7. Numery patentów nadanych w USA 5.290.892; 5.470.932; 5.543.504 i 5.716.406.
 8. Cionni, RJ, Tsai, JH. Color perception evaluation of the AcrySof® Natural and the AcrySof® Single-Piece IOL in photopic and mesopic conditions. J Cataract Refract and Surg. 2006;32:236‐242.

*Długotrwałe skutki filtracji światła niebieskiego i kliniczny wpływ tego zjawiska na siatkówkę nie zostały dotychczas jednoznacznie ustalone.