Cała prawda — szczegółowe informacje

Większa wydajność

Laserowa korekcja wzroku OptiLASIK® umożliwia elastyczny wybór wielu różnych sposobów leczenia, a dzięki metodzie Wavefront Optimized®LASIK, unikatowemu zabiegowi opracowanemu w celu leczenia ponad 95% pacjentów potencjalnie objętych metodą LASIK, zapewnia także szybkość i wydajność.

  • Przykładowo, zabieg LASIK z zastosowaniem metody czoła fali Wavefront-Guided, mimo iż efektywnie zmniejsza aberracje niższego rzędu, wymaga zastosowania dużo bardziej czasochłonnego procesu leczenia, obejmującego badanie, pomiary i wygładzenie w celu uzyskania prawidłowej aberometrii za pomocą metody czoła fali — procesu, który w rzeczywistości jest konieczny wyłącznie w celu korygowania znacznego stopnia aberracji wyższego rzędu (występującego u mniej niż 15% przypadków).1,2
  • Unikatowy zabieg laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® metodą Wavefront Optimized®w większości przypadków zapewnia podobną ostrość widzenia jak po zabiegu LASIK metodą czoła fali Wavefront-Guided, bez podejmowania zbędnych kroków związanych z gromadzeniem danych pochodzących z aberometrii. W rezultacie podjęcie dodatkowych kroków związanych z metodą czoła fali Wavefront-Guided LASIK jest konieczne jedynie wtedy, gdy ma to sens.
  • Ultraszybkie układy lasera ekscymerowego i systemy śledzenia ruchów gałki WaveLight®, nawet 10 razy szybsze 3 od „prawdziwego", dostosowanego do indywidualnych potrzeb zabiegu LASIK, oferują unikatowe połączenie skuteczności i bezpieczeństwa, umożliwiające zwiększenie przepustowości, zmniejszenie ekspozycji na środowisko i uzyskiwanie doskonałych wyników.

Prawda na temat „prawdziwie” zindywidualizowanej metody LASIK wyszła wreszcie na jaw — dowiedz się, co jeszcze może zaoferować laserowa korekcja wzroku metodą OptiLASIK®. Zachęcamy jednak, aby nie wierzyć nam wyłącznie na słowo... Zapraszamy do porównania danych technicznych i wyciągnięcia własnych wniosków. Prawda może okazać się wyzwoleniem.

Dalej:Równoległe porównanie właściwości

Źródła

  1. Chalita MR, Krueger RR. Wavefront-guided excimer laser surgery. Zawartość pozycji pod redakcją: Albert D, Miller J, Azar D, Cocks ACF, Blodi B. Albert & Jakobiec’s Principles and Practice of Ophthalmology. Wyd. 3. Filadelfia, PA: Saunders W B Co; 2008:1041-1049.
  2. Waring GO, Durrie DS. Emerging trends for procedure selection in contemporary refractive surgery: consecutive review of 200 cases from a single center. J Refract Surg. 2008;24:S419-S423.
  3. Seiler T, Koller T. Excimer laser instrumentation. Zawartość pozycji pod redakcją: Albert D, Miller J, Azar D, Cocks ACF, Blodi B. Albert & Jakobiec’s Principles and Practice of Ophthalmology. Wyd. 3. Filadelfia, PA: Saunders W B Co; 2008:981-985.