Technologia PerfectPulse Technology®

Bezpieczeństwo i precyzja

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® wykorzystują technologię PerfectPulse Technology® zapewniającą bezpieczne i precyzyjne działanie przy dużej prędkości.

Technologia PerfectPulse Technology® polega na pełnym sterowaniu każdym impulsem lasera, od momentu jego wygenerowania do chwili jego zetknięcia się z rogówką.

Ultracienki impuls lasera kształtuje powierzchnię rogówki z najwyższą precyzją. W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i precyzji wykonywanego zabiegu technologia PerfectPulse Technology® wykorzystuje zaawansowany, ultraszybki system śledzenia ruchów gałki, który umożliwia podążanie za najszybszymi ruchami oka i pozwala na dokładne umieszczenie każdego impulsu lasera na rogówce.

Stabilność energii każdego impulsu podczas zabiegu jest kontrolowana przez inteligentny program do zarządzania energią, który w sposób automatyczny równoważy poziomy energii, zapewniając identyczną dokładność działania każdego impulsu lasera.

Wiązka Gaussa, mała średnica impulsu

Jakość powierzchni

Profil wiązki Gaussa układów lasera ekscymerowegoh WaveLight® zapewnia równą ablację bez bruzd i wypukłości, a bardzo mały rozmiar plamki 0,68 mm (FWHM) umożliwia precyzyjną ablację tkanki rogówki i występowanie bardzo małych stref przejściowych.

Gwarantuje to ponadto lepszą kontrolę nad kształtem impulsów, a także maksymalne ujednolicenie wszystkich wyemitowanych impulsów dzięki zróżnicowanej gęstości energii (większa moc w części centralnej, mniejsza w obwodowej).

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® to jedyne systemy na rynku posiadające możliwość regulacji profilu wiązki i rozkładu energii podczas zapobiegawczej konserwacji za pomocą specjalnego optycznego elektronicznego systemu analizy wiązki. Gwarantuje to dobór najlepszego kształtu dla profilu wiązki Gaussa i zapewnia najwyższą gładkość powierzchni.

Ścieżka wiązki jest całkowicie szczelna i przedmuchiwana azotem. Zapobiega to powstawaniu ozonu i powoduje, że wiązka laserowa kierowana na rogówkę jest stabilna i stała.

Gęstość energii profilu wiązki Gaussa

Laser Allegretto

Wiązka Gaussa

Profil ablacji

Szeroka wiązka

Profil ablacji

Laser Allegretto
Profil wiązki Gaussa układów lasera ekscymerowego WaveLight® zapewnia gładkość zrębu, bez występowania bruzd i wypukłości w przecinających się strefach. Dzięki zaokrąglonemu profilowi wiązki możliwe jest uzyskiwanie precyzyjnie wykonanej powierzchni ablacji. Przy zastosowaniu profilu szerokiej wiązki zachodzące na siebie wiązki tworzą nieregularną powierzchnię ablacji z głębokimi bruzdami i wypukłościami w całej strefie ablacji.

Powierzchnia rogówki po zakończeniu leczenia

Powierzchnia rogówki po zakończeniu leczenia
Laser Allegretto
W porównaniu z innymi kształtami lasera profil wiązki Gaussa zapewnia większą precyzję, niezbędną w laserowej korekcji wzroku dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Aktywny system szybkiego śledzenia ruchów gałki ocznej

Centracja

Układy lasera ekscymerowego WaveLight ®, wykorzystujące czystą wiązkę lasera o dużej prędkości, działają w oparciu o zsynchronizowane, aktywne czujniki ruchu gałki ocznej wyposażone w funkcję wideo, podążające nawet za najszybszymi ruchami gałek. Jako systemy bazujące na źrenicy śledzą źrenice o wielkości od 1,5 do 8 mm, a tryb automatycznego ustawiania w centralnej pozycji zapewnia wykonywanie perfekcyjnie wyśrodkowanych ablacji.

Tryb śledzenia ruchów oka w pętli zamkniętej pozwala ponownie potwierdzić położenie gałki ocznej, zanim impuls lasera zostanie umieszczony na rogówce, co gwarantuje, że każdy impuls trafi w pożądane miejsce.

Aby monitorować gałkę oczną pacjenta, aktywne czujniki ruchu gałki ocznej stosują trzy źródła podczerwieni w celu dokładnego wykrycia kontrastu pomiędzy źrenicą a tęczówką. W podczerwieni czujniki ruchu gałek ocznych nie są rozpraszane przez oświetlenie pochodzące z pola działania.

Systemy śledzące ruch gałki ocznej umożliwiają ponadto indywidualne określenie ośrodka ablacji. Może to prowadzić do uzyskania lepszych wyników leczenia nadwzroczności lub oczu z przemieszczonymi osiami optycznymi (wyrównując kąt Kappa).

Nie ma potrzeby rozszerzania źrenicy pacjenta.

Wielozadaniowy proces śledzenia gałki ocznej

Laser Allegretto

Ustawienie luster w pętli śledzenia ruchów oka dla pierwszego impulsu i rozpoczęcie wyznaczania pozycji oka dla drugiego impulsu odbywa się w tym samym czasie. Jest to wielozadaniowa funkcja umożliwiająca śledzenie ruchów oka nawet przy dużej prędkości.

Śledzenie ruchów oka w pętli zamkniętej

Laser Allegretto

Schemat aktywnego śledzenia ruchów oka w pętli zamkniętej System zapisuje obraz, przetwarza go i dzięki następnemu obrazowi weryfikuje ustawienie oka, zanim uwolni impuls. Nowy obraz jest następnie przetwarzany w taki sam sposób.

Optymalizacja impulsu

Prędkość

Częstotliwości impulsów układów lasera ekscymerowego WaveLight® wynoszące 400 i 500 Hz zapewniają ultraszybką korekcję.

Duża częstotliwość powtórzeń oferuje większy komfort dla pacjentów oraz minimalizację wpływów zewnętrznych; może także wspomagać przyspieszoną regenerację wzroku.

Dodatkową zaletą szybszego leczenia i mniejszej liczby wymagań pooperacyjnych jest zoptymalizowany przepływ pacjentów.

Termicznie zoptymalizowany rozkład impulsów

Ze względu na wysokie częstotliwości impulsów, istnieje ogólne teoretyczne ryzyko wystąpienia efektu termicznego. Układy lasera ekscymerowego WaveLight® zapobiegają występowaniu tego efektu poprzez stosowanie algorytmu WaveLight®, który umożliwia zachodzenie na poprzedni impuls jedynie co piątemu impulsowi, zapewniając naruszonej plamce wystarczającą ilość czasu na schłodzenie się pomiędzy wysyłanymi impulsami.

Ta minimalizacja efektów termicznych może stanowić czynnik wpływający na przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia.

Kontrola energii w pętli zamkniętej

Zintegrowana kontrola energii w pętli zamkniętej pozwala na stabilny przepływ energii w trakcie zabiegu. Zapewnia to wyższą precyzję i bezpieczeństwo w trakcie zabiegu i zmniejsza konieczność przeprowadzania czynności korygujących.

System kontroli energii w pętli zamkniętej będący elementem zaawansowanej technologii PerfectPulse Technology® zarządza poziomami energii każdego impulsu lasera podczas zabiegu. W kilku punktach ścieżki wiązki lasera odbywa się automatyczny pomiar energii impulsu i poziom energii zostaje natychmiast wyrównany tak, aby zapewnić stabilność.

Ponadto w każdym dniu zabiegu jednorazowo stosuje się mikrometr do pomiaru głębokości ablacji, co zapewnia kalibrację energii z tolerancją niższą niż ±1,5 µm przy wykonywaniu ablacji na tworzywie PMMA.

Procedury kalibracji

  1. Raz dziennie: mikrometr do pomiaru głębokości ablacji gwarantuje dokładną kalibrację energii na tworzywie PMMA
  2. Między zabiegami: elektroniczna kontrola energii za pomocą miernika energii o wysokiej czułości
  3. Podczas zabiegu: stała kontrola energii dzięki czujnikom energii w pętli zamkniętej

Kontrola energii w pętli zamkniętej

Laser Allegretto

Trójczujnikowa kontrola energii

Laser Allegretto

Lasery ekscymerowe WaveLight® są wyposażone w trzy czujniki kontroli energii. Monitorują także energię w punkcie, w którym wiązka wydostaje się poza układ lasera. To niezwykle istotne w przypadku energii na powierzchni rogówki.