Równoległe porównanie właściwości systemów LASIK

Porównaj dane dotyczące wiodących systemów LASIK i zastanów się, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „prawdziwie” zindywidualizowanego leczenia?

Niektóre firmy próbują przekonać, że tylko one dysponują „prawdziwie” zindywidualizowaną metodą LASIK. Tak naprawdę jednak to Ty decydujesz o tym, co składa się na prawdziwie zindywidualizowany zabieg.

Poniżej znajduje się porównanie wiodących systemów LASIK, z uwzględnieniem systemu laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® wspomaganego układami lasera ekscymerowego WaveLight® . Zapraszamy do bliższego zapoznania się ze statystykami i sprawdzenia, co każdy z systemów ma do zaoferowania Tobie, Twoim pacjentom i Twojej praktyce. Po zapoznaniu się z faktami prawda stanie się oczywista.

Porównanie Rodzajów Lasik

Prawda na temat „prawdziwie” zindywidualizowanej metody LASIK wyszła wreszcie na jaw — dowiedz się, co jeszcze może zaoferować laserowa korekcja wzroku metodą OptiLASIK®. Zachęcamy jednak, aby nie wierzyć nam wyłącznie na słowo... Zapraszamy do porównania danych technicznych i wyciągnięcia własnych wniosków. Prawda może okazać się wyzwoleniem.

Profil wiązki

Większość systemów LASIK nowszej generacji nie korzysta na ogół z technologii wiązek cylindrycznych, które dostarczają wiązkę o jednolitym natężeniu, wykorzystując zamiast tego wiązki Gaussa, które oferują nierównomierne natężenie w oparciu o dystrybucję Gaussa (tj. wiązka charakteryzuje się większym natężeniem wzdłuż osi centralnej). Dzięki wspomnianym różnicom w poziomie gęstości energii profil Gaussa zapewnia lepszą kontrolę kształtu impulsu, jak również maksymalną jednolitość każdego wysłanego impulsu.

Zaokrąglony kształt wiązki Gaussa pozwala też uzyskać dokładniejsze, jednolite nakładanie się impulsów, co zapewnia gładszą powierzchnię ablacji i umożliwia bardziej precyzyjne, zindywidualizowane kształtowanie niż ma to miejsce w przypadku wiązki cylindrycznej.1

Porównanie Rodzajów Lasik

Porównanie Rodzajów Lasik

Źródło: Thomas, JW., Mitra, S., Chuang, AZ., Yee, RW. Electron microscopy of surface smoothness of porcine corneas and acrylic plates with four brands of excimer laser. J Refract Surg. 2003 listopad – grudzień;19(6):623‐8.

Dzięki wiązkom Gaussa powstaje gładszy obszar ablacji pozbawiony bruzd i wypukłości w przecinających się strefach. Wiązki cylindryczne mogą powodować powstanie nieregularnych, nierównych powierzchni rogówki, co zwiększa ryzyko wystąpienia aberracji optycznych i rozproszenia.

Średnica wiązki

Zindywidualizowana metoda LASIK wymaga precyzji w korygowaniu drobniejszych punktów — szczególnie w przypadku aberracji wyższego rzędu. Precyzja korekcji wymaga z kolei zastosowania mniejszej wiązki, która pozwoli na dokładne i precyzyjne rzeźbienie w oku. Mniejszy rozmiar wiązki — zwany także rozmiarem punktowym — może przyczynić się do powstania korzystniejszych rezultatów, poprawić stopień przewidywalności wyniku zabiegu oraz skuteczność przeprowadzanych korekcji aberracji niższego i wyższego rzędu.2,3

Ultracienki profil lasera ekscymerowego WaveLight® o grubości 0,68 mm przyczynia się do zapewnienia konsekwencji i precyzji w przebiegu procesu kształtowania rogówki, zwiększając obszar strefy optycznej (do 8,0 mm) i minimalizując obszar strefy przejściowej.

Średnia fluencja

Fluencja, określana również mianem ekspozycji promieniowania, to rozmiar energii na danym obszarze (w tym przypadku jest to rozmiar wiązki lasera). Im wyższa fluencja, tym większa „moc ablacji” lasera. Zmienny rozmiar wiązki — dostępny w laserach o zmiennej szerokiej wiązce — powoduje powstawanie zmiennych poziomów energii.

Podtrzymywanie fluencji jest rzeczą kluczową w przypadku precyzyjnych zabiegów refrakcyjnych, ponieważ programowana korekcja przewiduje niezmienność poziomu energii wysyłanej z każdym impulsem.4 Czynniki środowiskowe i mechaniczne, takie jak kurz, wilgotność czy wydzielanie ozonu, mogą niestety wpływać na wahania fluencji wielu systemów LASIK, co prowadzi do mniej przewidywalnych rezultatów leczenia. Układy lasera ekscymerowego WaveLight® zostały wyposażone w zaawansowaną technologię PerfectPulse Technology®, która monitoruje i pomaga zapewnić stabilność poziomu energii każdego impulsu, zapewniając większą precyzję i bezpieczeństwo, co pomaga obniżyć ilość ponownych interwencji chirurgicznych:

 • Technologia PerfectPulse Technology® udostępnia inteligentny program kontroli energii w pętli zamkniętej, który automatycznie równoważy poziomy energii, dzięki czemu z każdym impulsem lasera osiągany jest identyczny rezultat.
 • Ta sama technologia jest podstawą unikatowego urządzenia OptiLASIK® do laserowej korekcji wzroku metodą Wavefront Optimized® LASIK. Technologia PerfectPulse Technology® kompensuje powstawanie strat energii i potencjalnych niedociągnięć w korekcji obwodu rogówki poprzez wysyłanie dodatkowych impulsów na obwód rogówki, co pozwala uzyskać bardziej naturalny asferyczny kształt i obniżyć poziom występowania wywoływanych operacyjnie aberracji sferycznych.5

Kontrola energii w pętli zamkniętej

Porównanie Rodzajów Lasik

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® wyposażone w rozwiązania technologii PerfectPulse Technology® gwarantują kontrolę energii o większej stabilności.

Trójczujnikowa kontrola energii

Porównanie Rodzajów Lasik

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® odznaczają się trójczujnikowym systemem kontroli energii. Monitorują także energię w punkcie, w którym wiązka wydostaje się poza układ lasera. To niezwykle istotne w przypadku energii na powierzchni rogówki.

Częstotliwość impulsu

Częstotliwość impulsu to inaczej „szybkość wystrzału” lasera. Zwiększony wskaźnik powtarzalności pozwala skrócić czas zabiegu i minimalizuje narażenie na wpływ środowiska zewnętrznego, co umożliwia osiąganie optymalnych wyników leczenia i potencjalnie szybszą rehabilitację narządu wzroku.6

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® oferują wysoką częstotliwość impulsu na poziomie 400/500 Hz, co pozwala osiągnąć czas korekcji na poziomie 1,4 sekundy na dioptrię. Wspomniane szybkie, wydajne metody leczenia oznaczają korzyści dla własnej praktyki i pacjentów, w tym:

 • Zwiększony komfort pacjenta
 • Niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji

  » Zmniejszone narażenie na działanie temperatury i wilgotności

  » Zredukowane ryzyko decentracji

 • Doskonałe wyniki badań klinicznych
 • Optymalny przepływ pacjentów, zwiększoną przepustowość, zmniejszoną uwodnienie zrębu i wysychanie płatków

Porównanie Rodzajów Lasik

Wysoka częstotliwość impulsu może mieć wpływ na podwyższenie temperatury rogówki w momencie skupienia skumulowanej energii ablacyjnej na niewielkim obszarze.2

 • Lasery ekscymerowe WaveLight® wyposażone zostały w rozwiązania pozwalające zapobiec powstawaniu efektów termicznych dzięki systemowi zoptymalizowanej dystrybucji impulsu, który umożliwia zachodzenie na poprzedni impuls jedynie co piątemu impulsowi, zapewniając naruszonej strefie wystarczającą ilość czasu na schłodzenie pomiędzy wysyłanymi impulsami.
 • Proces minimalizacji wpływu temperatury może być czynnikiem wpływającym na przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia.2

Częstotliwość próbkowania czujnika ruchu gałki ocznej

Rozmiar wiązki, częstotliwość impulsu i kontrola energii to aspekty istotne przy wyborze lasera. Jednak nawet najlepszy laser nie będzie przedstawiał żadnej wartości bez wsparcia ze strony czujnika ruchu gałki ocznej, który umożliwia wysłanie każdego impulsu do ściśle określonego miejsca.7

Podczas zabiegu mogą wystąpić losowe ruchy sakkadowe oka o maksymalnej częstotliwości 5 ruchów na sekundę, przecinając odległość 0,1–2 mm na poziomie 22–170 mm/s.7 W celu kompensacji niemal stałych ruchów źrenicy, technologia śledzenia ruchu oka musi wykazywać minimalny czas reakcji z możliwością skrajnie dokładnego ustawienia oka.

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® korzystają z zaawansowanych systemów śledzenia o wysokiej prędkości, które rejestrują nawet najszybszy ruch oka. Częstotliwość naturalnych ruchów oka waha się na poziomie 20–60 Hz; układy lasera ekscymerowego WaveLight® pozwalają śledzić ruchy źrenicy na poziomie częstotliwości 400/500 Hz z czasem reakcji poniżej 6/2 ms.

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® wyposażone w funkcję opartego na funkcji wideo, synchronicznego śledzenia ruchów oka w pętli zamkniętej pomagają zredukować ilość powstałych podczas zabiegu błędów spowodowanych ruchami oka:

 • System aktywnego śledzenia wideo nieustannie weryfikuje pozycję oka i automatycznie koryguje cel impulsu w oparciu o naturalny ruch oka. Błyskawiczne tempo próbkowania obrazu i informacje o położeniu oka z pętli zamkniętej umożliwiają powstanie stabilnego przestrzennie obrazu o minimalnym stopniu opóźnienia, co umożliwia wysłanie każdego impulsu do ściśle określonego miejsca.7
 • Technologia PerfectPulse Technology® odpowiada za wielozadaniowy proces śledzenia, zapewniając utrzymanie wysokiej prędkości procesu korekcji. Już w momencie dostosowywania położenia luster do impulsu czujnik ruchu gałki ocznej rozpoczyna obliczanie pozycji oka dla kolejnego impulsu.

Dalej: Opinie chirurgów

Źródła

 1. Thomas, JW., Mitra, S., Chuang, AZ., Yee, RW. Electron microscopy of surface smoothness of porcine corneas and acrylic plates with four brands of excimer laser. J Refract Surg. 2003 listopad – grudzień;19(6):623-8.
 2. Mrochen, M., Schelling, U., Wuellner, C., et al. Influence of spatial and temporal spot distribution on the ocular surface quality and maximum ablation depth after photoablation with 1050 Hz excimer laser system. J Cataract Refract Surg. 2009; 35:363-373.
 3. Huang, D., Arif, M. Spot size and quality of scanning laser correction of higher order wavefront aberrations. J Cataract Refract Surg. 2002; 28:407-416.
 4. Seiler T, Koller T. Excimer laser instrumentation. Zawartość pozycji pod redakcją: Albert D, Miller J, Azar D, Cocks ACF, Blodi B. Albert & Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology. Wyd. 3. Filadelfia, PA: Saunders W B Co; 2008:981-985.
 5. Waring GO, Durrie DS. Emerging trends for procedure selection in contemporary refractive surgery: consecutive review of 200 cases from a single center. J Refract Surg. 2008;24:S419-S423.
 6. Alio, JL., Hamid, IM. Intraoperative complications of LASIK Zawartość pozycji pod redakcją: Albert D, Miller J, Azar D, Cocks ACF, Blodi B. Albert & Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology. Wyd. 3. Filadelfia, PA: Saunders W B Co; 2008:1051-1059.
 7. Chalita MR, Krueger RR. Wavefront-guided excimer laser surgery. Zawartość pozycji pod redakcją: Albert D, Miller J, Azar D, Cocks ACF, Blodi B. Albert & Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology. Wyd. 3. Filadelfia, PA: Saunders W B Co; 2008:1041-1049.

Wszystkie dane zostały oparte na analizie wyników badań klinicznych ukończonych w maju 2008 roku i przedstawionych w dokumentacji technicznej CE. Więcej informacji znajduje się we Wskazówkach dotyczących użycia przeznaczonych dla okulistów.