Prawda o zindywidualizowanych systemach LASIK

W przypadku zindywidualizowanych systemów LASIK, prawda to więcej
niż to, co widać gołym okiem

Chirurg stale poszukuje rozwiązań najlepszych zarówno dla pacjentów, jak i własnej praktyki. Wszystkie te sztuczki oraz przechwałki producentów mogą jednak utrudniać uzyskanie prawdziwych informacji...

Producenci niektórych systemów LASIK przekonują, że ich system LASIK jest „prawdziwie" zindywidualizowany. Można jednak zacząć się zastanawiać... Co właściwie oznacza pojęcie zindywidualizowanego systemu? Czym powinien się odznaczać prawdziwie zindywidualizowany system LASIK?

Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie wiodące systemy LASIK oferują pacjentom rozwiązania powstałe w oparciu o metodę czoła fali. Samo to zastosowanie nie wystarcza jednak do pełnego zindywidualizowania systemu. Aby system LASIK zasłużył na miano prawdziwie zindywidualizowanego, musi oferować Tobie, chirurgowi, więcej możliwości elastycznego działania.

> Różnorodność niestandardowych metod leczenia

> Szersze spektrum pacjentów

> Większa wydajność

System laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® to zindywidualizowane rozwiązanie zarówno dla chirurgów, jak i pacjentów, oraz elastyczność, która pozwala osiągnąć więcej. System laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® wspomagany zaawansowanym układem lasera ekscymerowego WaveLight® dostarcza szereg rozwiązań, oferując dostosowanie metod leczenia. Pozwala to dobrać metody leczenia dostosowane do potrzeb poszczególnych pacjentów:

> Metoda Wavefront Optimized® LASIK ma za zadanie uwzględniać unikatową krzywiznę oka, zachowując naturalnie asferyczny kształt rogówki, gwarantując mniejszą liczbę wywołanych operacyjnie aberracji sferycznych.1

> Metoda Wavefront-Guided LASIK, w połączeniu z urządzeniem diagnostycznym WaveLight® ALLEGRO Analyzer, opracowana została z myślą o tworzeniu spersonalizowanych metod leczenia, które pozwolą zredukować występowanie aberracji wyższego rzędu.2,3

> Metoda topograficzna Topography-Guided LASIK w połączeniu z urządzeniem diagnostycznym WaveLight® ALLEGRO Topolyzer VARIO umożliwia indywidualne dostosowywanie metod leczenia przede wszystkim przy następujących wskazaniach klinicznych: wcześniejsze decentracje, powiększenie małych stref optycznych, nieregularne ablacje z wcześniejszych zabiegów i przypadki po zabiegach RK oraz pokeratoplastyczne.

> Metoda topograficzna Topography-Guided LASIK w połączeniu z urządzeniem diagnostycznym WaveLight® Oculyzer II umożliwia indywidualne dostosowywanie metod leczenia przede wszystkim przy następujących wskazaniach klinicznych: wcześniejsze decentracje, powiększenie małych stref optycznych, blizny rogówki, nieregularne ablacje z wcześniejszych zabiegów i nieregularności centralnej części rogówki.

> Metoda asferyczna Asphericity-Guided LASIK (Custom Q) ma za zadanie dopasować stopień asferyczności pacjenta w obrębie leczenia starczowzroczności oraz umożliwić opracowywanie jeszcze bardziej zindywidualizowanych metod.

Prawda na temat „prawdziwie” zindywidualizowanej metody LASIK wyszła wreszcie na jaw — dowiedz się, co jeszcze może zaoferować laserowa korekcja wzroku metodą OptiLASIK®. Zachęcamy jednak, aby nie wierzyć nam wyłącznie na słowo... Zapraszamy do porównania danych technicznych i wyciągnięcia własnych wniosków. Prawda może okazać się wyzwoleniem.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wiodących systemów LASIK dostępne są na stronie agencji FDA. Aby poznać wszystkie szczegóły i samemu przekonać się, dokąd prowadzi prawda, można na początek skorzystać z odpowiednio przygotowanych materiałów.

Źródła

  1. Mrochen, M., Donitzky, C., Wüllner, C., Löffler, J., Wavefront-optimized ablation profiles: theoretical background. J Cataract Refract Surg. 2004;30:775-785.
  2. US Food and Drug Administration (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). Podsumowanie danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności dołączone do wniosku o dopuszczenie do obrotu. http://www.fda.gov/cdrh/pdf2/P020050S004b.pdf. Uzyskany 12 lutego 2009 roku.
  3. Padmanadham, P., Mrochen, M., Basuthkar, S., et al. Wavefront-guided versus wavefront-optimized laser in situ keratomileusis: contralateral comparative study. J Cataract Refract Surg. 2008; 34:389-397.