Fakty — szczegółowe informacje

Czego brak w „prawdziwie” zindywidualizowanej metodzie LASIK i w jaki sposób system laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® może zaoferować więcej

Najnowszym trendem w chirurgii refrakcyjnej jest skupienie się na sposobach leczenia dostosowanych do potrzeb pacjenta. W rezultacie niektóre systemy LASIK oferują „prawdziwie” zindywidualizowaną metodę LASIK– jest to jednak pojęcie, które według niektórych chirurgów należałoby wytłumaczyć w sposób bardziej jasny i, cóż, zgodny z prawdą.

Co dokładnie oznacza „prawdziwie” zindywidualizowane dopasowanie? Czy zawsze trzyma się faktów? Czy kiedykolwiek przekłamuje? Co sprawia, że konkretny system LASIK jest bardziej „prawdziwie” zindywidualizowany niż pozostałe?

Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie wiodące systemy LASIK oferują pacjentom rozwiązania powstałe w oparciu o metodę czoła fali. Samo to zastosowanie nie wystarcza jednak do pełnego zindywidualizowania systemu. Aby system LASIK był systemem „prawdziwie” zindywidualizowanym, musi oferować chirurgowi możliwość szerszego działania: leczenia większej liczby pacjentów, przyspieszenia procesu leczenia i wreszcie należnego pacjentom leczenia metodami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb.

W tym celu konieczne są dostosowywane indywidualnie rozwiązania odpowiadające potrzebom zarówno chirurgów jak i pacjentów. Potrzebujesz możliwości — potrzebujesz laserowego systemu korekcji wzroku OptiLASIK® .

Wspomagane układem laserów ekscymerowych WaveLight® urządzenie do laserowej korekcji wzroku OptiLASIK® oferuje elastyczne rozwiązania pozwalające zaproponować pacjentom więcej możliwości.

> Różnorodność niestandardowych metod leczenia

> Szersze spektrum pacjentów

> Większa wydajność

Prawda na temat „prawdziwie” zindywidualizowanej metody LASIK wyszła wreszcie na jaw — dowiedz się, co jeszcze może zaoferować laserowa korekcja wzroku metodą OptiLASIK®. Zachęcamy jednak, aby nie wierzyć nam wyłącznie na słowo... Zapraszamy do porównania danych technicznych i wyciągnięcia własnych wniosków. Prawda może okazać się wyzwoleniem.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wiodących systemów LASIK dostępne są na stronie agencji FDA. Aby poznać wszystkie szczegóły i samemu przekonać się, dokąd prowadzi prawda, można na początek skorzystać z odpowiednio przygotowanych materiałów.