Profile ablacji po leczeniu metodą Wavefront Optimized®

Doskonała ostrość wzroku

Technologia WaveLight® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie badań nad metodą czoła fali (wavefront). Pierwszy w historii zabieg metodą Wavefront-Guided przeprowadzono za pomocą urządzenia WaveLight®.

W trakcie badań prowadzonych przez firmę Alcon dość wcześnie okazało się, że zabiegi standardowe, podczas których nie bierze się pod uwagę naturalnie asferycznego kształtu rogówki, wywołują aberracje sferyczne.

Lasery ekscymerowe WaveLight® jako jedyne wyposażone zostały w technologię profili ablacji Wavefront Optimized® stanowiącą element każdego procesu leczenia. Pomaga to zapobiegać bądź redukować częstotliwość powstawania aberracji sferycznych i może przyczynić się do poprawy widzenia nocnego oraz zmniejszenia wrażliwości na oślepiający blask świateł.

Rogówka ludzka jest naturalnie asferyczna. Oznacza to, że wszystkie promienie świetlne spotykają się w jednym ostrym punkcie skupienia. Dlatego też układy lasera ekscymerowego WaveLight® umożliwiają wykonywanie zabiegów ablacji z utrzymaniem naturalnego pooperacyjnego kształtu rogówki i tym samym zachowanie jej naturalnej asferyczności. Każdy zabieg dostosowany jest do refrakcji i krzywizny rogówki pacjenta dzięki uwzględnieniu odczytów wskaźnika K.

Czym są aberracje sferyczne:

Mianem aberracji sferycznych określa się zjawisko przedostawania się promieni świetlnych na obszar obwodu. Technologia Wavefront Optimized® stosowana przy leczeniu laserem WaveLight® pozwala zachować naturalną asferyczność rogówki, stąd też wszystkie przedostające się do oka promienie świetlne skupiają się w jednym punkcie. Ablacja nieasferyczna zmienia asferyczność rogówki, przez co promienie świetlne z obwodu skupiają się w różnych punktach, co prowadzi do powstawania lekko zamazanego obrazu i zaburzeń widzenia nocnego.

Technologia WaveLight®:
Kształt asferyczny, zminimalizowane aberracje sferyczne

Wavefront Optimized

Wywołane operacyjnie aberracje sferyczne

Wavefront Optimized

Ablacja asferyczna — rzeczywiste sfery optyczne

Aby zachować naturalną refrakcję i krzywiznę rogówki pacjenta, należy rozumieć zachowanie każdego impulsu lasera w momencie zetknięcia z okiem. Światło lasera w momencie zetknięcia się ze środkiem rogówki zostaje całkowicie zabsorbowane. Natomiast na obwodzie rogówki kąt padania wynikający z zakrzywionego kształtu rogówki będzie powodował odbicie energii.

Układy lasera ekscymerowego WaveLight® kierują dodatkowe impulsy na strefy obwodowe, co pozwala skompensować straty energii i uzyskać pożądany pooperacyjny kontur rogówki — nawet na zewnętrznych obszarach rogówki. Aby prekompensować możliwość wystąpienia wywołanej operacyjnie aberracji sferycznej, laser może dostarczać większą ilość impulsów w zależności od stromości rogówki danego pacjenta.

Fluencja promienia laserowego

Wavefront Optimized

Ze względu na kąt padania, stopień owalizacji światła wiązki laserowej zwiększa się w kierunku obwodu, przez co światło ulega częściowemu odbiciu, co z kolei powoduje zmniejszenie fluencji, a tym samym suboptymalną ablację.

Technologia WaveLight®:
Profil ablacji po leczeniu metodą Wavefront Optimized®

Wavefront Optimized

Metoda LASIK Wavefront Optimized® polega na wysyłaniu większej ilości impulsów do obszaru obwodowego w celu kompensacji odbić oraz strat energii. Daje to niemal 100% strefę optyczną i minimalizuje rozmiary strefy przejściowej. Jednocześnie zachowany zostaje naturalnie asferyczny kształt rogówki, a możliwość wywołania aberracji sferycznej ulega zminimalizowaniu.

Profil ablacji po leczeniu metodą inną niż Wavefront Optimized

Wavefront Optimized

W tej metodzie zmniejszona fluencja i odbicia nie zostają zrekompensowane, a głębokość ablacji w obszarze obwodowym jest niewystarczająca. Wskutek tego przejście między strefą optyczną a strefą przejściową nie jest tak gładkie, a sama strefa przejściowa jest dość duża. Profil ablacji nieasferycznej powoduje zmianę naturalnego kształtu rogówki i wywołuje aberracje sferyczne.

Efekt aberracji wyższego rzędu zwiększa się wraz z rozmiarem źrenicy. Duże strefy przejściowe wywołują aberracje wyższego rzędu, sprzyjając powstawaniu problemów z widzeniem, takich jak efekt halo i odblaski. Dlatego też efektywny rozmiar strefy optycznej powinien odpowiadać rozmiarom źrenicy.

Technologia WaveLight®:

Metoda Wavefront Optimized®
w strefie optycznej

Bez zastosowania metody Wavefront Optimized
w strefie optycznej

Wavefront Optimized

Kontrola ablacji obwodowej pozwala laserowi utworzyć duże, prawdziwe strefy optyczne ze zminimalizowaną strefą przejściową. Może to skutkować poprawą widzenia w warunkach, gdy źrenica jest rozszerzona, na przykład w nocy lub o zmierzchu.

Leczenie większych stref optycznych o średnicy do 8 mm umożliwia zminimalizowanie pooperacyjnych odblasków oraz efektu halo.

W badaniach klinicznych nad urządzeniem ALLEGRETTO WAVE® przeprowadzonych na przykład przez agencję FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) pacjenci uznali, że po leczeniu problem z oślepiającymi odblaskami w czasie prowadzenia pojazdów nocą uległ zmniejszeniu.